ELGanc - kompleksowe usługi elektryczne, konserwacja budynków, administrowanie nieruchomościami

ELGANC to profesjonalna i przede wszystkim  doświadczona firma , mająca w swym dorobku współpracę  ze stałymi klientami od 10 lat.

Naszą specjalizacją jest obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych w zakresie :

 1. konserwacji części wspólnych nieruchomości
 2. kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości
 3. świadczenie 24 godzinnego Pogotowia Technicznego Instalacji Domowych
 4. świadczenia dodatkowych usług nie objętych konserwacją ani Pogotowiem Technicznym Instalacji Domowych na zlecenie mieszkańca

Szanowni Państwo pragniemy zwrócić uwagę, że macie Państwo zestaw usług kompleksowy, co zapewnia utrzymanie kondycji technicznej budynku, 24 h stałą opiekę techniczną, bezpieczeństwo i komfort psychiczny mieszkańców, zapewniające dostęp dla tej samej ekipy, znanej mieszkańcom, z racji świadczenia usług całodobowo.

Do każdej nieruchomości stosujemy odrębny system współpracy dopasowany do oczekiwań mieszkańców i Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych.

Firma zajmuje się remontami, konserwacją budynków i terenu. Prowadzimy całodobowe pogotowie instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

Oferujemy :

 1. pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych, ,
 2. okresowe przeglądy szczelności instalacji gazowej ,
 3. przeglądy budowlane

Wykonujemy wymiany:

 1. instalacji centralnego ogrzewania,
 2. instalacji wodociągowej w budynkach
 3. wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

Doświadczenie oraz współpraca ze specjalistami pozwalają na szybkie diagnozowanie potrzeb obiektu, mieszkańców, określenie zagrożeń i opracowanie planu na przyszłość.

Ogólny Zakres prac konserwacyjnych :

 1. Udrażnianie kanalizacji
 2. Wymiana zaworów przelotowych
 3. Wymiana zaworów czerpalnych
 4. Wymiana uszczelek wodomierzy
 5. Przegląd węzła cieplnego
 6. Usuwanie zauważonych usterek
 7. Płukanie instalacji ciepłej wody
 8. Udrażnianie studzienek w garażach
 9. Wizualny przegląd instalacji
 10. Odpowietrzanie instalacji CO
 11. Wymiana zaworów grzejnikowych
 12. Drobne prace ogólnobudowlane typu: wymiana zamka, wymiana samozamykacza, regulacja drzwi, naprawy zawiasów itp.
 13. Usuwanie przecieków z kanalizacji wody i CO wg potrzeb
 14. Wymiana wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowych
 15. Wymiana źródeł światła
 16. Wymiana wyłączników i przełączników na klatkach schodowych
 17. Bieżące naprawy instalacji elektrycznej
 18. Okresowe przeglądy rozdzielni elektrycznych i zestawów elektrycznych
 19. Naprawa oświetlenia zewnętrznego
 20. Konserwacja oświetlenia zewnętrznego
 21. Przyjmowanie zgłoszeń od Zarządu, Zarządcy i Mieszkańców z natychmiastowym usuwaniem usterek z uwzględnieniem możliwości technicznych.

Ewentualne prace nie objęte konserwacją będą wykonywane na dodatkowe zlecenie i rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego, zgodnie z podanymi niżej stawkami: 

 1. Stawka roboczogodziny - 8,50 zł
 2. Koszty pośrednie - 68 %
 3. Zysk - 17 %
 4. Koszty zakupu - brak

Firma ELGanc Krzysztof Gancarczyk składa ofertę na :

I. Kompleksową Konserwację Techniczną Instalacji Budynku/ów :

        1. Elektrycznej

        2. Wod. -  Kan.

        3. Centralnego Ogrzewania , Cw, Zw.

        4. Drobne usługi ogólnobudowlane

Proponujemy kwotę w wys. 0,50zł./m2 netto + VAT miesięcznie  za w/w konserwację świadczona w godz. 8.00 – 16.00. Materiały zużyte do konserwacji rozliczane będą na podstawie faktur zakupu.

II. Pogotowie Techniczne Instalacji Domowych               

Usługi świadczone w godz.16.00 – 8.00 dnia następnego i całodobowy dyżur w soboty i dni wolne od pracy. – cena do uzgodnienia

Pozostałe warunki nie wymienione w ofercie proponujemy omówić na ew. spotkaniu z Zarządem i Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej.

Oczywiście stosujemy indywidualne stawki po obejrzeniu stanu technicznego budynku, określeniu jego potrzeb itd.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 
 
Polityka prywatności ELGanc - 2010 - web design by e-sconto.pl